Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

0910 3ab3 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viadontbemad dontbemad
stachowiak
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viadontbemad dontbemad
7127 1bd8
Reposted fromtwice twice viadrunkwhipster drunkwhipster
stachowiak
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viadontbemad dontbemad
9691 f986 500

delta-breezes:

@dinexdesign

stachowiak
0676 560d
stachowiak
1831 49c3
Reposted fromcaraseen caraseen
stachowiak
3615 b433
stachowiak
stachowiak
stachowiak
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viadrunkwhipster drunkwhipster
stachowiak

A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.


— Maciej Stuhr
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadrunkwhipster drunkwhipster
stachowiak
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viafollowed followed
stachowiak
Niedobrze, gdy w imię kogoś traci się siebie.
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viafollowed followed
7225 0b90 500
Reposted fromtwice twice viafollowed followed

June 01 2015

stachowiak
4495 6790 500
Reposted frommyashes myashes viafollowed followed
stachowiak
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
stachowiak
No chodź, chodź ze mną do łóżka. Bez ambicji, grzechu, wstydu i lęku.
— Strachy Na Lachy
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viafollowed followed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl