Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

stachowiak
5352 0d97
Reposted fromkarahippie karahippie viadontbemad dontbemad
stachowiak
0879 5f5e
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadontbemad dontbemad
stachowiak
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viadontbemad dontbemad
stachowiak
4278 5062
Reposted fromdontbemad dontbemad
stachowiak
4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadontbemad dontbemad
stachowiak
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadontbemad dontbemad
stachowiak
4876 c309
Reposted fromdontbemad dontbemad
stachowiak
4877 e6ac
Reposted fromdontbemad dontbemad

January 22 2018

stachowiak
4226 ccb6 500
Reposted frombanitka banitka viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
stachowiak
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
stachowiak
stachowiak
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
Reposted frompensieve pensieve viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
2993 b292 500
Warszawa, około 1945 r.
Reposted fromsnuggle snuggle viasweetchocolate sweetchocolate
stachowiak
8892 6dc5 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
7499 8e99
Reposted fromGIFer GIFer viaviva-salvadore viva-salvadore
stachowiak
stachowiak
1635 e6ae 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl